El Centre

«El cerebro sólo aprende si hay emoción»
Dr. Francisco Mora

             

           Sóc la creadora i la fundadora del Centre Psicopedagògic Claudia Vilanova, un espai inspirat en els principis de la metodologia constructivista de Loris Malaguzzi, Maria Montessori i Rudolf Steiner. El meu objectiu ha estat crear un ambient agradable, acollidor, desenfadat on acompanyo infants, adolescents, famílies i mestres.

            Ofereixo un acompanyament emocional i educatiu multidisciplinar i transversal on l'EDUCACIÓ EMOCIONAL esdevé l'eix vertebrador. Tenint en compte les bases psicopedagògiques científiques de la Neuroeducació, la Psicologia i la Pedagogia he aconseguit fusionar totes les seves aportacions que m'han servit de motor, ancoratge e inclús de telescopi a l'hora d'entendre l'ésser humà en el seu conjunt i el màgic procés de l'ensenyament i l'aprenentatge. A diferencia del coeficient intel·lectual que ha estat objecte d'estudi durant, com a mínim un segle per centenars de persones , la intel·ligència emocional és un concepte relativament nou. En els últims anys, entre ells Robert Stenberg i Peter Salovey han arribat a conclusions concordants amb la tesis de Gardner.

            Crec que tots som bons o tenim habilitats en alguna cosa o podem ser-ho i a la vegada tots som diferents és per aquest motiu que una de les bases del meu centre psicopedagògic parteix de la TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES de Howard Gardner (musical, cinètica-corporal, lògico - matemàtica, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal i naturalista) i dels últims avenços en Neuroeducació ( Antonio Damasio, Joseph Le Doux, Francisco Mora,etc.)